Cursus Modetekenen en Illustratie - Online

De cursus is voor iedereen die geïnteresseerd is in tekenen, illustreren, mode-ontwerpen, (aankomende) kunstacademie/modestudenten en geïnteresseerden van andere disciplines dan mode. 

In de cursus leer je: (basis)poses modeontwerp, modestanden schetsen, tekentechnieken en materiaaltechnieken. Ook gaan we tijdens deze teken- en illustratiecursus in op het afbeelden van gezichten, kleding en textiel. Digitale teken- en illustratietechnieken in Photoshop kunnen ook aan bod komen. 
De lesstof wordt verdeeld over webinars, thuisopdrachten en online live sessies waarin we het werk bespreken. In gevarieerde opdrachten werken we aan techniek, experiment en creatie. Je leert hoe je je ideeën het mooist op papier laat uitkomen. De focus ligt op het ontwikkelen van je persoonlijke handschrift, alle niveaus zijn welkom. De opdrachten zijn inspirerend zowel voor beginners, als professionals uit het werkveld die hun signatuur willen verdiepen en hun portfolio willen uitbreiden.

 

Info: Single class // 2 uur // €75

Cursus // 10 uur // 5 webinars + 5 online sessies // €350

Hier is te lezen wat anderen van de cursus vonden.

 

The course is for anyone interested in drawing, illustrating, fashion design, (upcoming) art academy / fashion students and those interested in disciplines other than fashion.

In the course you will learn: (basic) poses fashion design, sketching and quick drawing techniques and material techniques. During this drawing and illustration course we will also discuss the representation of faces, clothing and textiles. Digital drawing and illustration techniques in Photoshop can also be discussed.
The course material is divided between webinars, home assignments and online live sessions in which we discuss the work. In varied assignments we work on technique, experiment and creation. You will learn how to best express your ideas on paper. The focus lies on developing your personal handwriting. All levels are welcome. The assignments are inspiring for both beginners and professionals from the field, who want to deepen their knowledge and expand their portfolio.

Info: Single class // 2 hours // €75

Full Course // 10 hours // 5 webinars + 5 online sessions // €350

Fashion Drawing and Illustration Course - Online

Fashion Illustration Course